Pierwsza wizyta – Pacjenci na pierwszej wizycie proszeni są o wypełnienie karty pacjenta, która zawiera podstawowe informacje takie jak imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz  wypełnienie wywiadu stomatologiczno-lekarskiego, dzięki któremu otrzymamy obraz o stanie zdrowia Pacjenta. Informacje te będą brane pod uwagę przy wyborze metody leczenia, rodzaju znieczulenia czy podaniu leków. Wszelkie informacje zapisane w wywiadzie są objęte tajemnicą lekarską.

Spotkanie z lekarzem lub technikiem rozpoczyna się od wstępnej konsultacji, na której analizuje się stan uzębienia na zdjęciu panoramicznym, który informuje o stanie wszystkich zębów i o ewentualnych wcześniejszych zabiegach.  Po omówieniu wyników badań rejestrujemy zwarcie za pomocą łuku twarzowego w systemie Gerber. Pozwala nam to odwzorować indywidualne dla każdego pacjenta położenie szczęki w stosunku do stawów. Przed następną wizyta zalecana jest profesjonalna higiena stomatologiczna

Na następnej wizycie zalecana jest profesjonalna higienizacja jamy ustnej. Przedstawiany jest także kompleksowy plan leczenia w wariantach minimum/optimum/maximum wraz z wax-up czyli symulacją nowego uśmiechu wraz z kosztorysem i możliwościami finansowania leczenia. Wprowadziliśmy dogodny dla Państwa system kredytowanie leczenia, o szczegóły proszę pytać recepcję.  Zostaje ustalony szczegółowy plan wizyt i przebiegu leczenia.