Diagnostyka

Badanie przeglądowe jamy ustnej bezpłatnie
Konsultacja Lekarska 50,00
Wizyta gwarancyjna 50,00 (+ ew. koszty podścielenia)
Szczegółowy plan leczenia w 3 wariantach

minimum / optimum / maximum + modele diagnostyczne

100,00
Diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych w systemie Gerber 250,00
Zdjęcie rentgenowskie  (radiowizjografia) 30,00

 

Protetyka

Korona porcelanowa na podbudowie metalowej 750,00
Korona pełnoceramiczna cad/cam lub tłoczona  Emax 1300,00
Korona pełnoceramiczna cad/cam ZirkonZahn 1200,00
Korona tymczasowa, akrylowa 150,00
Korona kompozytowa na podbudowie metalowej 500,00
Korona teleskopowa 1300,00
Korona teleskopowa cerkonowa wewnętrzna 1200,00
Suprastruktura na pektonie (1 ząb) 1000,00
Licówka ceramiczna 1200,00
Inley, onley ceramiczny 800,00
Inley, onley kompozytowy 500,00
Wkład koronowo-korzeniowy z wł.szklanego 300,00
Wkład koronowo-korzeniowy lany 350,00
Most na włóknie szklanym 3pkt. 1100,00
Proteza szkieletowa 1500,00
Szynoproteza 1600,00
System bezklamrowego mocowania protez szkieletowych

(zasuwy, zatrzaski, frezowania koron)

800,00

 

Klips jednozębowy 350,00
Proteza akrylowa całkowita, częściowa 800,00
Proteza acetalowa 1600,00
Siatka wzmacniająca protezę 100,00
Naprawa protezy 100,00
Podścielenie protezy 200,00
Osadzenie, zdjęcie korony 80,00
Szyna nagryzowa, ustalająca zgryz Gerbera 350,00

 

Profilaktyka stomatologiczna

Usunięcie kamienia nazębnego ultradzwiękami  z polerowaniem 120,00 – 150,00
Piaskowanie zębów 140,00 – 150,00
Fluoryzacja zębów 100,00
Leczenie nadwrażliwości (za jeden ząb) 50,00
Instruktaż higieny Bezpłatny

 

Stomatologia Estetyczna

Wybielanie nakładkowe ( 2 szyny + zestaw strzykawek ) 800,00
Wybielanie zębów martwych: pojedynczy ząb
pierwsza wizyta 120,00
druga wizyta 50,00

 

Periodontologia

Kiretaż zamknięty 250,00
Leczenia zmian na błonie śluzowej 50,00
Płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku 50,00
Szynowanie zębów włóknem szklanym 300,00
Wydłużenie korony klinicznej 200,00

 

Implantologia

Konsultacja implantologiczna (rozliczona w cenie implantu) 100,00
Wszczepienie implantu Neobiotec 2500,00
Wszczepienie implantu Astra Tech 3500,00
Korona porcelanowo-metalowa cementowana na implancie (łącznik metalowy w cenie) 1300,00
Korona cyrkonowa cementowana na implancie (łącznik cyrkonowy w cenie) 2000,00
Korona cyrkonowa przykręcana na implancie (łącznik lub platforma cyrkonowa w cenie) 2500,00
Prace złożone na implantach Indywidualna wycena w zależności od rozwiązań

 

Chirurgia

Konsultacja chirurgiczna 100,00
Ekstrakcja zęba stałego jedno i wielokorzeniowych ze znieczuleniem 150,00
Zabieg chirurgicznego usunięcia zęba ze znieczuleniem 200,00 – 250,00
Zabieg chirurgicznego usunięcia zęba „MĄDROŚCI” ze znieczuleniem 300,00 – 500,00
Opatrunek chirurgiczny 50,00
Szycie tkanek miękkich 100,00
Nacięcie ropnia 70,00
Podniesienia dna zatoki szczękowej 3000,00
Uzupełnienie kości materiałem kościozastępczym 1000,00

 

Endodoncja

Dewitalizacja miazgi zęba 60,00
Leczenie kanałowe jednowizytowe zęba siecznego i kła 300,00 – 360,00
Pierwsza wizyta lecz .kanałow.-udrożnienie i wstępne opracow. kanałów 150,00 – 180,00

 

Druga wizyta lecz.kanałow.-ostateczne opracow. kanałów z ich wypełnieniem 150,00 – 180,00

 

Leczenie kanałowe jednowizytowe zębo przedtrzonowego 350,00 – 400,00
Pierwsza wizyta lecz .kanałow.-udrożnienie i wstępne opracow. kanałów 200,00 – 250,00

 

Druga wizyta lecz.kanałow.-ostateczne opracow. kanałów z ich wypełnieniem 200,00 – 250,00

 

Leczenie kanałowe jednowizytowe zęba trzonowego 460,00 – 520,00
Pierwsza wizyta lecz .kanałow.-udrożnienie i wstępne opracow. kanałów 230,00 – 260,00

 

Druga wizyta lecz. kanałow. -ostateczne opracow. kanałów z ich wypełnieniem 230,00 – 260,00

 

Powtórne leczenie kanałowe (REENDO) za kanał +50,00
Opatrunek dokanałowy 60,00 – 80,00
Odbudowa korony zęba przed leczeniem kanałowym 40,00 – 60,00
Zamknięcie wysokiej perforacji zęba 150,00

 

Stomatologia Zachowawcza

Opatrunek leczniczy w zębie żywym 60,00
Opatrunek tymczasowy 40,00
Światłoutwardzalne kompozytowe wypełnienie w zębie stałym 130,00 – 160,00
Odbudowa estetyczna zęba 180,00
Rekonstrukcja korony zęba 200,00
Rekonstrukcja korony zęba z wykorzystaniem włókna szklanego 350,00
Dodatkowe włókno szklane do odbudowy 50,00

 

Radiologia

Zdjęcia punktowe RTG 30,00

 

Stomatologia dziecięca

Wizyta adaptacyjna 50,00
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym 100,00
Wypełnienie kompomerowe, światłoutwardzalne (kolorowe) w zębie mlecznym 120,00
Leczenie amputacyjne zęba mlecznego 150,00
Lakowanie bruzd 40,00
Lakierowanie zębów mlecznych 60,00
Ekstrakcja zęba mlecznego (ze znieczuleniem) 100,00
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 60,00